Elimineringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Elimineringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Programmet inneholder følgende elimineringsfunksjoner:

Periodiske elimineringsposteringer

Faste elimineringsposteringer

Oppkjøp og merverdier

Avstemminger

Minoritetsinteresser

Disponering

Disse funksjonene skaper beløp i POSTERING-elementet i systemdimensjonen ( se Systemdimensjoner). Funksjonene skaper transaksjoner for både regnskapstall, budsjett og andre datasett etter de valg du foretar i oppsett av funksjonene.

Se nærmere beskrivelser i hjelp til de enkelte funksjonene.