Disponering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Elimineringer >

Disponering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Elimineringsfunksjonen for eliminering vises ikke i noe skjermbilde, og er en funksjon for å balansere balansen ut fra eventuelle resultat- og balanseeffekter av elimineringer.

Funksjonen fungerer på følgende måte:

For hver regnskapsperiode og for hver type tallsett (regnskaps, budsjett og eventuelle datasett) kalkuleres balansesummen ut fra kontienes standardkontoegenskaper.