Faste elimineringsposteringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Elimineringer >

Faste elimineringsposteringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Faste  elimineringstransaksjoner skal gjelde for:

fra og med en angitt periode (startperiode)

eventuelt til en angitt periode (stopp-periode) eller uten at stopp-perioden er fastsatt.

for ett eller flere datasett (Regnskap, Budsjett, andre datasett)

Dersom man har både resultat- og balansebudsjetter, er det like aktuelt å bruke elimineringen i budsjettet som i regnskapet, eventuelt velger man ulike elimineringsgrupper der en gruppe gjelder ENTEN for Regnskap eller for Budsjet osv.

Innenfor hver gruppe kan man ha mange transaksjoner.

Dette er ikke en egen funksjon i programmet, men anvender samme funksjon som for Periodiske elimineringsposteringer. Du velger funksjonen Avslutning > Elimineringer.

Denne funksjonen har en 2-nivå funksjonalitet:

Nivå 1 er et gruppenivå. På dette nivået fastsetter du:

Gruppens navn

Periode som transaksjonene skal gjelde for

Datasett som transaksjoner skal skapes for (Regnskap, budsjett og eventuelle andre datasett).

Nivå 2 er transaksjonsnivået, der du registrerer de enkelte transaksjonene i gruppen.

Viktig å tenke på for å få struktur på de faste elimineringstransaksjonene:

De transaksjonene som naturlig henger sammen, registrerer man i en gruppe.

Typisk for å avgjøre om dette er en naturlig gruppe, er at man tenker på om disse vil ha samme stopp-periode når transaksjonene ikke lengre er aktuelle.

Se også:

En nærmere beskrivelse av funksjonaliteten finner du i emnet Elimineringsfunksjonen.