Elimineringsfunksjonen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Elimineringer >

Elimineringsfunksjonen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Elimineringsfunksjonen finnes under Avslutning > Elimineringer.

Elimineringsfunksjonen består av:

En gruppering av transaksjoner til en transaksjonsgruppe.

Transaksjoner innenfor hver transaksjonsgruppe.

Skjermbildet i elimineringsoversikten ser slik ut:

Ny eliminering

Slett eliminering

Rediger eliminering

Vis aktive filtrerer elimineringene sli kat bare de elimineringer som gjelder aktiv regnskapsperiode blir vist.

Ved opprettelse eller endring av elimineringer, brukes skjermbildet for redigering av enkeltelimineringer. Dette får du frem på skillekortet Eliminering:

Ny eliminering

Rediger eliminering

eller ved dobbeltklikk på en eliminering.

Skjermbildet for enkeltelimineringer ser slik ut og har følgende funksjoner:

Ny transaksjonslinje

Slett transaksjonslinje

Her angis posteringer med beløp med fortegn pluss eller minus, og transaksjonene kan knyttes til dimensjon, som normalt vil være selskap, men som også kan være eventuelle underliggende dimensjoner.

Det kan videre angis hvilke datasett som skal påvirkes av transaksjonen, regnskap, budsjett eller eventuelle andre datasett.

Senere endring av elimineringstransaksjoner

Endringer av transaksjoner som har startperiode forskjellig fra inneværende periode, vil gi deg et valg der du kan:

Opprette en ny eliminering med startdato i den aktive regnskapsperioden, samtidig som den opprinnelige elimineringen får satt sluttperiode lik foregående periode. (Standardvalg)

Opprette en ny eliminering med startdato i periode 1 i aktivt regnskapsår, samtidig som den opprinnelige elimineringen får satt sluttperiode lik periode 12 i foreegående regnskapsår.

Redigere elimineringen, og akseptere at den får effekt for hele transaksjonsperioden (fra og med startperioden).

Når du velger verktøyknappen Redigere eliminering, vil du få følgende skjermbilde frem:

Her velger du den ønskede metoden, og du vil i de 2 første valgene få en ny transaksjon som er en kopi av den opprinnelige, med startperiode som angitt. Den opprinnelige transaksjonen får satt sluttperiode.