Endre et eksisterende analyseobjekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse >

Endre et eksisterende analyseobjekt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Et egenopprettet eller standard analyseobjekt kan redigeres på følgende måter:

Endre innhold i analyseobjektet

Velge et annet tallsett i analyseobjektet

Endre utseende i et analyseobjekt som er en graf

Endre utseende i et analyseobjekt som er en tabell

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse