Beskrivelse av linje i analyseobjekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse >

Beskrivelse av linje i analyseobjekt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved opprettelse av nytt analyseobjekt og endring av analyseobjekt, vises beskrivelse av linjen som er markert på følgende måte avhengig av hvilket type analyseobjekt dette gjelder:

Beskrivelse av et nøkkeltall

Denne delen viser beskrivelse av en linje som er et nøkkeltall. ID = denne linjens nøkkeltall-ID. Formelen beskriver hvordan nøkkeltallet er definert. Se også: Definisjoner av nøkkeltall.

Beskrivelse av tilleggsvariabel:

Denne delen viser beskrivelse av en egendefinert tilleggsvariabel. ID = tilleggsvariabelens ID. Formelen

Beskrivelse av post i næringsoppgaven:

Denne delen viser beskrivelse av en post i næringsoppgaven. ID = referanse til postens interne ID.

Beskrivelse av linje i offentlig regnskap:

Denne delen viser beskrivelse av en linje i offentlig regnskap. ID = referanse til linjens interne ID.

Beskrivelse av konto fra klientens kontoplan:

Denne delen viser beskrivelse av en konto i klientens kontoplan. ID = kontoformel KTOnnnn der nnnn er kontonummer.

Beskrivelse av konti lenket til standard konto:

Denne delen viser beskrivelse av en linje med konti som er lenket til en angitt standard konto. ID = kontoformel STDnnnn der nnnn er standardkontonummer.

Se også:

Endre et eksisterende analyseobjekt

Opprette et nytt analyseobjekt

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse