Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Grafiske analyserapporter >

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bruke standard rapporter i Visma Finale Analyse

For å bruke de ferdig definerte analyserapportene i Visma Finale Analyse, velger man skillekortet Analyse på programmets navigator. Deretter velger man en analyserapport i listen på skillekortet Analyse.

Endre en standard analyserapport

Det finnes mange muligheter for å endre en standard analyserapport. Man kan legge til eller fjerne analyseobjekter, endre innholdet på analyseobjekter eller endre utseende på analyseobjekter. Man kan også endre hvilket tallsett som skal vises på analyseobjektene. Normalt vises de 5 siste årene i en standard analyserapport, men dette kan endres.

Legge til et analyseobjekt i rapporten

Det er mulig å legge til et analyseobjekt i en rapport. Man kan legge til analyseobjekter som allerede finnes, eller opprette et helt nytt analyseobjekt.

Opprette en ny analyserapport

Opprettelse av analyserapporter kan foretas med å:

Opprette en ny, tom analyserapport

Opprette en analyserapport basert på en standard analyserapport

Opprette en ny analyserapport basert på en egendefinert analyserapport på samme klient

Distribuere analyserapporter til andre klienter

Du kan enkelt distribudere analyserapprter fra en klient til andre klienter. Dette gjør du ved å velge menypunktet Ny.. på analyseskillekortet og der bruke valget Eksporter analyserapport til andre klienter.

Slette et analyseobjekt fra en rapport

Det er mulig å slette et analyseobjekt fra en analyserapport.

Endre størrelsen på en graf

Både høyde og bredde kan endres på et analyseobjekt som er en graf.

Opprette egendefinerte tilleggsvariabler for å få tilgjengeliggjort data for analyse

Dersom du ikke finner de nøkkeltallene som du ønsker, kan du opprette egendefinerte tilleggsvariabler som kan referere til konti eller andre tilleggsvariabler.

Velge visning av analyseobjekter

Du kan anvende menypunktet Velg visning... for å kunne velge hvilke analyserapporter som du ønsker skal vises på klientene.

Slette egendefinerte analyserapporter

Du kan slette egenopprettede analyserapporter på en klient ved å trykke på Slett eller tilbakestille rapport.

Tilbakestille standard analyserapporter til standardoppsett

Du kan tilbakestille endrede analyserapporter til standard analyserapport ved å trykke på Slett eller tilbakestille rapport.

Midlertidig endring av nåperiode for rapporter

Ved å trykke på Periodevalg kan du midlertidig endre nåperiode for analyserapporter, slik at du enkelt kan se eller skrive ut rapporter fra tidligere regnskapsperioder.