Visma Finale Analyse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner >

Visma Finale Analyse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Analyse aktiviseres ved å klikke på Analyse-skillekortet på navigatoren:

Programmet har følgende pre-installasjoner:

Ferdig oppsatte standard analyserapporter

Ferdig oppsatte analyseobjekter for bruk i egne analyserapporter

Ferdig oppsatt layout for tabeller

Ferdig oppsatt layout for grafer

Analyse-skillekortet viser følgende:

Menypunktet "Ny..." som benyttes til registrering av ny analyserapport

Menypunktet "Endre visning" der du velger hvilke analyser som skal vises.

Oversikt over standard og egenopprettede analyserapporter

Se også:

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Oversikt over standard analyserapporter

Opprette ny analyserapport

Endre standard analyserapporter