Endre utseende på et analyseobjekt som er en graf

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse > Endre et eksisterende analyseobjekt >

Endre utseende på et analyseobjekt som er en graf

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom analyseobjektet er en graf, kan det enkelt gjøres om til en tabell. Du kan enkelt velge et annet ferdig definert utseende.

Dersom analyseobjektet er en graf når man velger å endre utseende, vil følgende valg være tilgjengelig:

Ved å velge "Ny" vil man få laget en helt ny grafikklayout, og følgende bilde framkommer:

Her angis navnet. Det er p.t. ikke mulig å lage nytt tabell-utseende. Skriv inn et beskrivende navn på utseendet, og trykk på "Opprett"-knappen.

Etter at et nytt grafikk-utseende er valgt, eller du har valgt å redigere et eksisterende grafikk-utseende, framkommer følgende bilde, der du kan endre utseendet.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Endre et eksisterende analyseobjekt