Endre utseende på et analyseobjekt som er en tabell

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse > Endre et eksisterende analyseobjekt >

Endre utseende på et analyseobjekt som er en tabell

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Et analyseobjekt som er en tabell, kan enkelt gjøres om til en graf, eller du kan velge et annet tabell-utseende.

Dette gjøres ved å bruke funksjonen for utseende etter at analyseobjektet er merket:

Merk ønsket utseende i listen.

Det er ikke mulig å opprette egendefinert nytt tabellutseende.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Endre et eksisterende analyseobjekt