Velge et annet tallsett i et analyseobjekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse > Endre et eksisterende analyseobjekt >

Velge et annet tallsett i et analyseobjekt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tallsett står for hvilke tall som skal vises i analyseobjektet, f.eks. antall år, budsjett-tall m.v. Egendefinerte tallsett er kun mulig å angi ved opprettelse av nytt analyseobjekt. For eksisterende objekter kan du p.t. kun velge et annet tallsett.

Nærmere beskrivelser av tilgjengelige tallsett finner du under temaene Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Årsoppgjør og Tilgjengelige tallsett i Visma Finale Rapportering.

For å endre tallsett i analyseobjektet, må du merke analyseobjektet som skal endres, og deretter velger du menyen som angitt på bildet nedenfor der du blar deg fram til ønsket tallsett:

Du kan også snu rekkefølgen på dataene i tabellen til motsatt rekkefølge ved å krysse av for å snu rekkefølgen. Dette gjøres med avkryssingsboksen "Snu":

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Endre et eksisterende analyseobjekt