Endre innhold i analyseobjektet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Grafiske analyserapporter > Praktisk bruk av FINALE Analyse > Endre et eksisterende analyseobjekt >

Endre innhold i analyseobjektet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Innhold i et analyseobjekt kan endres ved å merke det analyseobjektet som skal endres, og deretter trykke på:

Du er nå kommet til skjermbildet der du bestemmer innholdet i analyseobjektet. Nærmere beskrivelse av hva som skal settes inn, finner du i Generelt om analyseobjekter.

I dette skjermbildet finner du i øvre venstre del et søkefelt. Søkefeltet gir deg anledning til å skrive en søketekst, og deretter trykke på F3-tasten for å søke etter teksten. Skriv f.eks. ordet "Kunde" og trykk på F3 gjentatte ganger og se hvordan programmet søker gjennom nøkkeltall, tilleggsvariabler, konti, standard konti osv etter ord som inneholder ordet "Kunde".

I venstrekant av bildet finner du oversikt over innholdet i tilgjengelige linjer som kan legges til i objektet. Ved å trykke på pluss- og minus-knappen foran de 6 hoveddelene, kan du selv bla deg gjennom samlingen av egendefinerte tilleggsvariabler, nøkkeltall, linjer i offentlig regnskap, poster i næringsoppgaven og standardkontoer.

Når du har funnet en linje som du ønsker å ha med i analyseobjektet, trykker du på for å legge til linjen i høyre del av vinduet, som viser de objektene som du ønsker å ha med i rapporten.

Sett inn en linje i analyseobjektet

Fjerne en linje fra analyseobjektet

Flytt en linje oppover i analyseobjektet

Flytt en linje nedover i analyseobjektet

Uthever den markerte linjen hvis objektet er en tabell

Nærmer om feltet finnes i Beskrivelse av linje i analyseobjekt.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse

Endre et eksisterende analyseobjekt