Filterfunksjoner i kontoplanen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Filterfunksjoner i kontoplanen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Kontoplanvinduet viser normalt alle konti som finnes i kontoplanen. Dette kan gjøre det uoversiktlig å finne de data man ønsker. Kontoplanen inneholder imidlertid en kraftig filtreringsfunksjon som gjør at man kan få vist bare de kontiene som man er ute etter, mens de øvrige kontiene blir filtrert bort.

       Følgende funksjoner i kontoplanvinduet gjelder filterfunksjonen

 

       Skjermbilde for opprettelse og redigering av filter

       Skjermbildet for redigering av filtre inneholder følgende felter, kolonner og funksjoner

       Her er et eksempel på et filter som har vekslende bruk av og eller med forklaring til hva filteret faktisk utfører:

 

       Her er noen flere eksempler på filtre

       Tips og råd om filter

       Eksempel på filter Varekonti

 

Se også:

Utskrift av data fra kontoplanfunksjonen

Eksport av data fra kontoplanfunksjonen

Skillekortfunksjoner i kontoplanen

Oversikt over kontoplanfunksjoner