Om revisjonsområde 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Om revisjonsområde 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette er egendefinerte revisjonsområder i programmet, som også har et standardoppsett. Disse er tilgjengelig for valg ved redigering av kontoplanen og i funksjoner i tilknytning til denne. Videre er det rapporter der man kan skrive ut lister over konti pr revisjonsområder med saldo i år og i fjor samt eventuelt også posteringsdetaljer pr konto.

Følgende revisjonsområder er definert som standard, som man ved å trykke på funksjonsknappen Redigere revisjonsområde 2 vil få fram i dette vinduet:

Nytt revisjonsområde 2

Slett revisjonsområde 2

Første, Forrige, Neste, Siste revisjonsområde

Ved å klikke i tekstkolonnen, kan man også endre navn på revisjonsområdene.

Ved å klikke i nummerkolonnen, kan man endre områdenummer på revisjonsområdet. Dersom nummeret endres, vil likevel kontiene som er henvist til revisjonsområdet følge med til nytt nummer på revisjonsområdet.

Etter at revisjonsområdene eventuelt er redigert, kan man endre kontienes lenkinger mot revisjonsområde 2.

Se også:

Om lenking av konti

Konsistenskontroll av kontoplanen

Kopiering av lenkinger fra annen klient

Eksport til Descartes

Revisjonsområde 1

Revisjonsområder

Filterfunksjoner i kontoplanen