Endre og opprette innlesingsmaler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Endre og opprette innlesingsmaler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved innlesing av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemer vil det kunne komme til nye konti.

Programmet har noen ferdig definerte innlesingsmaler:

Ny kontoplanstruktur for aksjeselskaper mv

Gammel kontoplanstruktur for aksjeselskaper mv

Ny kontoplanstruktur for personlige selskaper / ANS mv

Gammel kontoplanstruktur for personlige selskaper / ANS mv

Hvorvidt programmet bruker struktur for aksjeselskap eller personlig selskap, bestemmes av selskapstypen som er registrert i firmaopplysninger.

Ved innlesing av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemet, er det mulig å angi følgende alternativer for innlesingsmaler:

Bruk standard mal ny kontoplan

Bruk standard mal gammel kontoplan

Bruk angitt malfil

Dersom du ikke skulle være fornøyd med standard innlesingsmal, kan du lage din egendefinerte innlesingsmal eller flere innlesingsmaler, og du kan endog utveksle innlesingsmaler fra andre Visma Finale-brukere.

Ved å velge funksjonen Områderedigering kan du lage nye innlesingsmaler basert på en av standardmalene i programmet.

Når områderedigeringsfunksjonen aktiviseres, vil følgende bilde komme opp:

Nederst i vinduet står det oppført hvilken malfil som redigeres. Det er imidlertid ikke mulig å endre standardmalene, slik at ved lagring må det velges en annen malfil enn standardmalen.

Ny mal (Lager en ny, tom mal, alle felter må fylles ut, anbefales ikke)

Ny mal fra kontoplan (Lager ny innlesingsmal basert på din egen kontoplan)

Åpne mal (Åpner en eksisterende mal for redigering, enten en standard eller tidligere lagret egendefinert)

Lagre mal (Lagrer malen som en egendefinert mal. Malen blir lagret som en DBASE-fil (*.DBF). Standardmalene Visma Finale00, Visma Finale 01, Visma Finale90 og Visma Finale91må ikke overskrives med dine egne innlesingsmaler, da disse ved neste installasjon av programoppdatering vil bli overskrevet med standardmalen. )

Ny linje (Setter inn en ny linje i malen, slik at du kan legge inn en egendefinert linje mellom to eksisterende linjer)

Slett linje (Sletter den merkede linjen fra malen)

Første, Forrige, Neste, Siste linje i malen (Navigasjonskontroll)

Velg kolonner (Velger hvilke kolonner som skal vises i redigeringsvinduet.)

Malredigeringen virker slik at man lager seg en linje eller endrer en linje for hvert kontointervall fra angitt nummer i kolonnen "Område" som gjelder fram til neste områdelinje. De egenskapene som er angitt for hver enkelt linje, blir de egenskapene som kontoen vil få under innlesing av konti fra regnskapet.

Dersom man endrer standardkonto på en linje, vil øvrige felter oppdateres i forhold til standardkontoens linjedefinisjon. Imidlertid kan man redigere hvert enkelt lenkingsfelt, som gjør at man kan lese inn konti som allerede fra opprettelse av kontoen ved innlesing vil få egenskaper som avviker fra standardkontoen.  Dersom man angir egenskaper i malredigeringen som avviker fra standardkontoen, vil disse egenskapene vises i uthevet skrift for å klart indikere at man har gjort et valg som avviker fra standardkontoens egenskaper.

Innlesingsmalene skal alltid ha 8 sifre i områdedefinisjonen, som er det maksimale antall siffer i kontoplanen som programmet støtter. Dersom klienten kun har 4 siffer i sin kontoplan, vil kun de første 4 sifrene i område-feltet bli anvendt ved innlesingen. Vær påpasselig ved opprettelse av nye linjer at det legges inn områder med 8 siffer.

Se også:

Standard konto

Innlesing av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemet