Import av kontoplan / saldotall

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Import av kontoplan / saldotall

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Import av kontoplan / saldotall er en funksjon som er tilgjengelig i kontoplanbildet, og som leser inn saldotall og kontoplan fra en fil som er eksportert fra regnskapssystemet.

Importere kontoplan / saldotall

Denne funksjonen vil bringe fram følgende import-bilde:

Etter at importen er foretatt, vil det oppsettet som er i bildet, bli lagret, og tatt fram neste gang. Det betyr at det normalt vil være nødvendig å sette opp dette kun en gang og deretter kun åpne vinduet og trykk på OK-knappen.

Redigering av import-oppsett:

Regnskapssystem:

Her angis det regnskapssystemet som man skal lese inn fra, eller eventuelt Standard innlesing dersom regnskapssystemet direkte støtter Finale's standard innlesingsformat.

Filnavn:

Her angis hvilken fil som skal importeres. Dette er samme fil som ble eksportert fra regnskapssystemet. Skriv katalog- og filnavn direkte inn i bildet eller bruk søke-knappen til høyre i feltet for å søke etter filen med et standard Windows-verktøy for å åpne filer.

Les inn til:

Ved opprettelse av klient kan det være aktuelt å lese inn til utgående balanse i fjor. Dersom klienten har vært  arbeidet med i fjor, vil det normalt bare være "Råbalanse" som er alternativet. Dette vil lese inn årets tall. Vær påpasselig ved eksport fra regnskapssystemet at korrekt periode blir eksportert.

Saldotall:

Nullstille er det normale alternativet. Akkumulere kan i enkelte spesielle tilfeller være aktuelt dersom kontoens saldi f.eks. er splittet på forskjellige avdelinger, eller avdelingssaldi må leses inn hver for seg.

Opprett nullkonti:

Dersom man har eksportert nullkonti fra regnskapssystemet eller man er usikker på om det er gjort, kan man her angi hvorvidt konti med null i saldo likevel skal leses inn. Dette virker kun for nye konti med null i saldo, og disse kontiene vil ved "Ja" her bli opprettet i Visma Finale-programmet.

Importer saldotall som dimensjon:

Se Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørsklient.

Bruk angitt malfil:

Dette valget har kun betydning for opprettelse av eventuelle nye konti som blir lest inn, og sørger for at disse kontiene får tildelt korrekt standardkonto i henhold til

Bruk standard mal ny kontoplan:

Dersom man har kontoplan satt opp etter ny norsk standard fra 1999, velger man dette alternativet, som sørger for at nye konti opprettes ut fra dette kontoplanoppsettet.

Bruk standard mal for gammel kontoplan:

Dette sørger for at dersom du fortsatt bruker standard kontoplan fra før 1999, kan lese disse inn i Visma Finale, og få tildelt korrekte standardkonti i Visma Finale. Dermed er det ingen problemer å ha kontoplaner som er etter gamle standarder og fortsatt bruke Visma Finale uten at endringene merkes på annet enn at Finale's STD-konti er etter en annen nummerering enn din egen kontoplan.

Bruk angitt malfil:

Det er mulig å tilpasse Visma Finale's standard innlesingsmaler eller lage dine egne maler nøyaktig slik du ønsker det. Se nærmere om å lage innlesingsmaler under Endre og opprette innlesingsmaler. Skriv inn malnavnet og plasseringen, eller trykk på søke-knappen til høyre i feltet for å finne malen.

Vis importfil:

denne knappen vil i vise importfilen i et eget vindu. Dette kan være greit å bruke dersom du er usikker på om korrekt fil er valgt.

Generelt

Etter at importen er foretatt, vil det framkomme et spørsmål om du vil kjøre konsistenskontroll av nye konti. Dersom du svarer "Ja" til dette, vil programmet lage et filter [Nye konti] som viser de importerte kontiene. Filteret bruker kontoegenskapen TAG til å vise nye konti. Om  filterfunksjonene, se under Filterfunksjoner i kontoplanen.

Se også:

Oversikt over regnskapssystem / importfilter

Import av saldotall fra Excel-fil