Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørsklient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørsklient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det finnes en funksjon med innlesing av flere regnskaper til en årsoppgjørsklient, der hvert enkelt regnskap blir lest inn til en dimensjon, f.eks. avdeling.

Dette er anvendelig hvis du f.eks. ønsker å slå sammen flere næringer for en person til en samlet næringsoppgave, siden det ikke er tillatt at en person sender flere næringsoppgaver, men skal samle alle næringene i en og samme næringsoppgave.

Funksjonen er integrert i den eksisterende funksjonen for import av kontoplan og saldotall:

I dette eksempel vil saldotall leses inn til avdeling nr 2. Det anbefales ved bruk av denne funksjonen at alle regnskaper blir lest inn til en dimensjon, men det er for funksjonaliteten i ligningsdokumentene kun nødvendig å angi dimensjoner for de regnskaper som du knytter til andre beregningsenheter enn hovedenheten. Da mister du imidlertid mulighet til å skrive ut offentlig regnskap på hovedenheten om denne ikke er importert til en dimensjon.

Med søkeknappen kan du gjøre oppslag i eksisterende dimensjoner:

Alternativt kan du angi et nytt dimensjonsnummer, og du får opp følgende melding:

Dette gir deg følgende muligheter:

Du kan føre hver næring i et særskilt regnskap i økonomisystemet.

Ved innlesing i Visma Finale Årsoppgjør eller Visma Finale Rapportering, kan de enkelte regnskapene leses inn til særskilte avdelinger, slik at du får tilgang til funksjon for:

å dele inntekten automatisk mellom flere beregningsenheter ved beregning av personinntekt

å skrive ut offentlig regnskap avdelingsvis

å tilordne landbruksnæringene til avdeling av hensyn til automatiske beregninger i primærnæringer i tilfeller der det er flere næringer, der minst en av næringene er en primærnæring.

Det er følgende begrensning i funksjonen:

1.Du kan ikke ta vare på eksisterende dimensjoner under innlesingen. Dersom du skal lese inn ett regnskap med avdeling i saldofilen, kan du derfor lese inn denne filen først uten å anvende denne funksjonen. Dermed blir avdelingene i importfilen beholdt. Deretter lese inn ytterligere ett eller flere regnskaper fra saldofil ved å anvende funksjon for tilordning av avdeling.
2.Dersom du anvender automatisk regnskapsintegrasjon, kan du ikke lese inn flere regnskaper etter hverandre med regnskapsintegrasjon. Du kan imidlertid lese inn det første regnskapet via regnskapsintegrasjon og deretter lese inn neste regnskap ved bruk av den nye funksjonen.