Hurtigsaldo - Hurtigregistrering av saldotall

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Hurtigsaldo - Hurtigregistrering av saldotall

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det finnes  funksjon i kontoplanen er hurtigregistrering av saldotall. Funksjonen gjør det langt enklere å registrere saldotall for de av våre brukere som registrerer saldotallene manuelt, og ikke leser inn saldotallene fra saldofil eller anvender regnskapsintegrasjon.

Du finner hurtigregistreringen på verktøyknapp uten til høyre i kontoplanen:

Når du registrerer saldotall, er det så enkelt at du kun registrerer slik:

kontonummer        ENTER                Saldo                ENTER

kontonummer        ENTER                Saldo                ENTER

osv.

Du kan anvende funksjonen til:

å registrere en ny saldobalanse (førstegangsregistrering i regnskapsåret)

å registrere saldotall på fjoråret

å registrere en avdeling som legges til øvrige saldotall, f.eks. ved sammenslåing av flere regnskaper til ett regnskap, med angivelse av avdeling på det regnskapet som registreres.

å endre på allerede innleste saldotall (registrerte konti i hurtigregistreringen får endret saldotallene).

Dersom du skal hurtigregistrere med avdeling, kan du også skrive inn kontonummer komma avdelingsnummer, og avdelingsnummeret blir lagt i dimensjonskolonne.

Her er skjermbildet i hurtigsaldo. Gammel saldo vises i høyre kolonne, mens du registrerer ny saldo:

Vær oppmerksom på følgende muligheter:

Avkryssing "Nullstill øvrige saldotall for perioden" gjør at man får registrert en fullstendig kontoplan der eventuelle saldoer som finnes, blir nullstilt. Som standard er denne slått av.

Du kan registrere regnskaspstall for både inneværende og foregående år i denne funksjonen.

Vær oppmerksom på verktøyknappen Innstillinger

 

som gir deg følgende muligheter:

Angi om det skal vises dimensjonskolonner (normalt ikke aktuelt)

Angi at du skal hoppe over dimensjonskolonner, selv om disse finnes i registreringsbildet

Angi at dimensjonskolonner skal kopieres fra foregående registreringslinje

Velge malfil som skal danne grunnlag for tildeling av standardkontokoder på nye konti.