Opprett eller kopier kontoplan fra annen klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Opprett eller kopier kontoplan fra annen klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen Legg til konti fra klient er tilgjengelig i kontoplanbildet.

Denne funksjonen gjør at du kan opprette kontoplanene fullstendig fra en annen klient, eller eventuelt, dersom du allerede har en kontoplan opprettet, legge til alle konti som er på den andre klienten, og som ikke er tilstede på aktiv klient.

Her velges klientkatalog og klient. Det kan videre angis at konsistenskontroll skal igangsettes umiddelbart etter innlesingen.

I Visma Finale-programmets DEMO-katalog er det tilgjengelig 2 klienter, nr 900 Systemkonti AS mv og 901 Systemkonti personlig / ANS, som du kan anvende for å legge til samtlige av de konti som Visma Finale trenger til automatikk. Dersom kontonummeret allerede er i bruk til en annen konto, vil denne da ikke bli opprettet, og dersom en konto med tilsvarende standardkonto finnes, men har et annet kontonummer, vil kontoen med den nødvendige standardkontoen dermed bli opprettet 2 ganger, og Visma Finale-programmet vil i slike tilfeller alltid anvende den kontoen med lavest nummer når programmet leter etter spesielle standardkonti.