Konsistenskontroll av kontoplanen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Konsistenskontroll av kontoplanen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I kontoplanbildet er det mulig å starte en konsistenskontroll av kontoplanen som kan utføre 2 forskjellige operasjoner:

Kontrollere om det er tekniske feil i kontoplanen.

oKonti uten standardkonto

oKonti med lenkinger til poster som ikke finnes

Kontrollere om det er avvik mellom lenkinger som den enkelte konto har i forhold til de lenkinger som kontoens standardkonto har.

Konsistenskontrollen igangsettes med følgende funksjonsknapp (ikon):

konsistenskontroll (Hurtigtast Ctrl + K)

Når funksjonen velges, får man valget mellom de to funksjonene som er beskrevet ovenfor:

Man velger den ene av de 2 valgene. Dersom man krysser av for "Utelate std.kto satt til "Ingen standardkonto", vil konti uten standardkonti ikke bli vist som avvik. Dersom man ikke krysser av, vil alltid alle konti uten standardkonto bli vist som avvik, slik at man får tildelt standardkonto til disse kontiene.

Dersom programmet ikke finner konti med feil eller avvik. vil følgende melding framkomme:

Etter at denne meldingen er vist første gang, anbefales det at man starter konsistenskontrollen en gang til, og kontrollerer kontoplanen etter den andre typen konsistenskontroll.

Dersom konsistenskontrollen finner avvikende konti, vil følgende melding bli vist:

Dersom man velger "Nei", kan man senere gå tilbake til kontoplanen og velge filteret [konsistens feil] for å få fram avvikende konti.

Dersom man velger "Ja" eller senere tar fram filteret [Konsistens feil], vil følgende skjermbilde bli vist:

Når dette bildet blir vist, har man følgende muligheter:

Kontrollere hvilke feil som eksisterer på de viste konti. De kontiene som vises i bildet har feil av et eller annet slag:

enten ved at standardkonto mangler. Den eneste mulige feilrettingen for disse kontiene, er å tildele standardkonto til kontoen. Dette gjøres ved at man går til et skillekort som inneholder standardkontokolonnen (f.eks. standardskillekortet "Standard konto"), og sjekker om noen konti har rød farge i standardkontokolonnen. Disse kontiene tildeler man en standardkonto.

eller ved at kontoen har en ugyldig verdi i et av lenkingsfeltene. Her vil feltet for lenking være rød farge. Disse feilene vil kunne rettes opp automatisk ved merking og kopiering, se nedenfor.

eller at en av kontohenvisningene avviker fra standardkontoens henvisning. Dersom dette er tilfelle, vil man ved å gå fra det ene skillekortet til neste, kunne finne felter i fet skrift som indikerer avvik fra standardkontienes verdi. Her kan det være at de avvik som indikeres, faktisk er ønskelig fra brukerens side. Da er det viktig at enten

(a)denne kontoen ikke blir merket i kolonnen til høyre eller
(b)man velger å ikke kopiere lenkinger for denne kolonnen under kopiering av lenkinger

Man merker enten alle konti (knappen "Merk alle") eller et utvalg av konti ved å først merke alle og fjerne merking på visse konti eller merke konti enkeltvis.

Etter at merking av konti er utført, velger man knappen "Kopier".

Gå videre til Kopier lenkinger under konsistenskontrollen.