Skillekortfunksjoner i kontoplanen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Skillekortfunksjoner i kontoplanen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Ved bruk av skillekortfunksjonene i kontoplanbildet vil skillekort bli opprettet, endret eller slettet.

 

Ikon

Funksjon

Hurtig-tast

Forklaring

Nytt skillekort

 

Her kan du lage ditt eget skillekort i kontoplanen. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere.

       Her kan du velge hvilke kolonner som skal vises.

 

Redigere skillekort

 

Her kan du endre navn og kolonner på eksisterende skillekort. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere.

       Her kan du velge hvilke kolonner som skal vises.

 

Slett skillekort

 

Her kan du slette et skillekort fra kontoplanen. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere.

Dersom du sletter alle skillekortene, vil skillekortene etter sletting av det siste skillekortet settes tilbake til standardoppsettet for programmet.

 

Endre rekkefølge på skillekort

 

Rekkefølgen på skillekort kan endres ved dra-og-slipp. Ta tak i ett skillekort sin skillekort-fane og dra det ved å holde musepekeren nede. Slipp det på en annen skillekort-fane og skillekortene bytter plass.

 

Hver konto har en rekke egenskaper, og et skillekort inneholder en samling av kontoegenskaper i kolonner som brukeren selv kan definere.

Ved første gangs oppstart av Visma Finale-programmet, vil det være opprettet en standard samling med skillekort. For å komme tilbake til standardsamlingen, kan du slette alle skillekortene som er i bildet. Etter at siste skillekort er slettet, vil det automatisk bli foretatt opprettelse av et standard sett med skillekort.

Ved eksport av data fra kontoplanen, vil data bli eksportert for det aktive skillekortet med de kolonner som vises. Ved utskrift av data fra kontoplanen, vil data bli skrevet ut for det aktive skillekortet med de kolonner som vises.  Data vil videre bli eksportert med den filtreringen som er valgt. Sammen vil derfor filter- og skillekortfunksjonene bli et effektivt verktøy for å se, eksportere eller skrive ut nøyaktig de kontoplandata som er ønskelig.

Se også:

Utskrift av data fra kontoplanfunksjonen

Eksport av data fra kontoplanfunksjonen

Filterfunksjoner i kontoplanen

Oversikt over kontoplanfunksjoner