Utskrift av data fra kontoplanfunksjonen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Utskrift av data fra kontoplanfunksjonen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I kontoplanvinduet kan man tilpasse visningen av konti og kolonner ved hjelp av funksjoner for å velge eller tilpasse skillekort samt lage eller velge seg filter for å vise nøyaktig de konti man ønsker og de kolonner for hver konto som man ønsker.

De opplysninger som man ser på det skillekortet man er på, kan enkelt skrives ut. Når man er i kontoplanbildet, velger man knappen Skriv ut (på hovedverktøylinjen) , og valgt skillekort/filter vil bli skrevet ut (slik det vises i kontoplanvinduet).

Bruk gjerne Firma > Skriveroppsett først, dersom mange kolonner er valgt, og velg liggende A4 for å få med alle kolonnene på utskriften.