Eksport av data fra kontoplanfunksjonen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Eksport av data fra kontoplanfunksjonen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I kontoplanvinduet kan man tilpasse visningen av konti og kolonner ved hjelp av funksjoner for å velge eller tilpasse skillekort samt lage eller velge seg filter for å vise nøyaktig de konti man ønsker og de kolonner for hver konto som man ønsker.

De opplysninger som man ser på det skillekortet man er på, kan enkelt eksporteres til andre programmer, f.eks. til et Excel regneark.

Når man er i kontoplanbildet, velger man knappen Eksporter data (på hovedverktøylinjen).

Funksjonen er beskrevet under Eksportere data med eksportere-knappen.