Redigere konti med Rediger-konto-knappen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Redigere konti med Rediger-konto-knappen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved aktivisering av Rediger konto i kontoplanbildet vil et skjermbilde for endring av konto-egenskaper framkomme:

Dersom det er krysset av for "Kontoinformasjon fra standardkonto" nederst i skjermbildet, vil det ved inntasting eller endring av standardkonto automatisk skje utfylling i henvisningsfeltene "Næringsoppgave", "Alternativ Næringsoppgave", "Offentlig regnskap", "Alternativt offentlig regnskap", "Forskjellskjema", "Revisjonsområde 1" og "Revisjonsområde 2" bli hentet fra standardkontoen.

Dersom avkryssingen i feltet fjernes før standardkonto endres, vil all øvrig kontoinformasjon bli uendret selv etter endring av standardkonto. Dersom man slår dette av, vil feltet være slått på neste gang Ny-konto-bildet eller Rediger-konto-bildet aktiviseres. Om standardkonto, se nærmere om dette i Hva er en standardkonto (STD-konto)?.

Dersom avkrysning endres i feltet "Slå av/på alternative henvisninger", vil denne endringen virke på alle konti i hele kontoplanen som har alternativ lenking av konti. Se også Alternativ lenking av kontoplanen.

Ved å bruke knappen "Neste" eller "Forrige", vil kontoen oppdateres i kontoplanen forrige eller neste konto vil vises..

Ved å trykke på OK-knappen, vil kontoen oppdateres i kontoplanen og Rediger-konto-bildet lukkes.

Ved å trykke på Avbryt, vil redigeringen avbrytes uten at endringer i den siste kontoen blir lagret.