Opprette konti med Ny-knappen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Opprette konti med Ny-knappen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved aktivisering av Ny konto i kontoplanbildet vil et skjermbilde for opprettelse av konto bli vist:

Ved inntasting av kontonummer, vil standardkonto i henhold til ny kontoplan-struktur bli foreslått. Etter at kontonummeret er registrert, kan standardkonto velges fritt.

Dersom det er krysset av for "Kontoinformasjon fra standardkonto" nederst i skjermbildet, vil det ved inntasting eller endring av standardkonto automatisk skje utfylling i henvisningsfeltene "Nær.oppg.", "Alt. Nær.oppg.", "Off. regnskap", "Alt. off. regnskap", "Forskj.skjema", "Rev.omr. 1" og "Rev.omr. 2" bli hentet fra standardkontoen. Dersom avkryssingen i feltet fjernes før standardkonto endres, vil all øvrig kontoinformasjon bli uendret selv etter endring av standardkonto. Dersom man slår dette av, vil feltet være slått på neste gang Ny-konto-bildet eller Rediger-konto-bildet aktiviseres.

Om standardkonto, se nærmere om dette i Hva er en standardkonto (STD-konto)?.

Dersom avkrysning endres i feltet "Slå av/på alternative henvisninger", vil denne endringen virke på alle konti i hele kontoplanen som har alternativ lenking av konti. Se også Alternativ lenking av kontoplanen.

Ved å bruke knappen "Registrer", vil kontoen oppdateres i kontoplanen og alle felter blankes ut for å gjøre klar for opprettelse av flere konti.

Ved å trykke på OK-knappen, vil kontoen oppdateres i kontoplanen og Ny-konto-bildet lukkes.

Ved å trykke på Avbryt, vil konto-opprettelsen avbrytes.

Ved å trykke på integrasjonsknappen , kan du se informasjon om kontoen fra økonomisystemet eller budsjettsystemet.