Kopiere kontolenkinger fra annen klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Kopiere kontolenkinger fra annen klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I kontoplanbildet er det en funksjon for å kopiere kontienes lenkinger fra andre klienter eller fra standardkontoplanen. Om lenking av konti, se Om lenking av konti.

Kopiere lenking fra annen klient / standardkontoplanen

Nå denne knappen aktiviseres, vil følgende bilde framkomme:

 

Det første valget Oppdatere/Kopier angir om lenking skal kopieres fra standardkontoplan eller fra klient.

Det neste valget Klientkatalog angir hvilken klientkatalog hvor klienten befinner seg i, med en søk-knapp til høyre for å søke etter klientkatalog. Klientkatalog-stien kan også skrives direkte inn i feltet. Dette valget er ikke tilgjengelig dersom lenkinger skal kopieres fra standardkontoplanen.

Deretter er det valg av kopier lenking fra klient hvor man velger hvilken klient i den angitte klientkatalogen som lenkingen skal kopieres fra. Dette valget er ikke tilgjengelig dersom lenkinger skal kopieres fra standardkontoplanen.

Deretter, i feltet Lenkinger som skal kopieres, krysser man av for hvilke lenkinger som man ønsker å kopiere. Om de forskjellige typer lenkinger, se Om lenking av konti mht hva de enkelte lenkinger innebærer.  Kun avkryssede lenkinger vil bli kopiert, og kopieringen vil skje for alle konti.

Om kopiering fra standardkontoplanen:

Når lenkinger blir kopiert fra standardkontoplanen, vil hver konto, ut fra verdien i feltet STD-konto, få tildelt de enkelte lenkingene som kontoens standardkonto er satt opp med i standardkontoplanen, dvs. "fabrikkinnstillinger".

Om kopiering fra annen klient:

Når lenkingen blir kopiert fra en annen klient, vil hver konto, ved samsvarende KONTONUMMER, få tildelt tilsvarende kontonummers henvisninger som er registrert i den andre klienten.

Se også:

Om lenkinger av konti

Konsistenskontroll av kontoplanen

Hva er en standardkonto (STD-konto)?