Kopier lenkinger under konsistenskontrollen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Kopier lenkinger under konsistenskontrollen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I konsistenskontroll av kontoplanen er den en knapp med "Kopier" for å kopiere lenkinger på konti. Denne knappen viser dette bildet:

Dette bildet har følgende funksjonalitet:

Alternativer:

Her markerer for ett av alternativene

oppdatere avvik/feil på konti

Dersom dette alternativet velges, vil alle felter med feil og avvik bli behandlet, og man kan ikke velge f.eks. at man ikke skal kopiere lenkinger til offentlig regnskap o.l.

Kopiere lenkinger.

dersom dette alternativet velges, kan man kopiere enkeltstående lenkinger, f.eks. lenkinger bare til næringsoppgaven eller alle lenkinger unntatt en osv.

Oppdatere / Kopier:

Her kan man markere et av alternativene

Lenkinger fra standardkontoplan

Dette vil bruke feltet STD-konto på hver konto for å hente standardkontoens lenkinger for alle eller de merkede lenkingene som er på en konto.

Lenkinger fra klient

Her markerer man hvis man ønsker å kopiere lenkingene som er på konto med samme kontonummer på en annen klient. Det er kun i spesielle situasjoner dette er aktuelt. Dersom dette alternativet velges, må man velge klientkatalog og klient før man går videre.

Klientkatalog:

Dette valget er kun aktuelt ved kopiering av lenkinger fra en annen klient. Bruk søke-knappen til høyre eller skriv inn klientkatalog direkte i klientkatalogfeltet.

Kopier lenkinger fra klient:

Her kan man velge klinet fra klientkatalogen som er angitt. Dette valget er kun aktuelt ved kopiering av lenkinger fra en annen klient.

Kopier lenkinger:

Dersom man i det første valget i dette bildet velger "Kopier lenkinger", kan man her velge hvilke eksakte lenkinger man ønsker å kopiere. slik at man ikke tilbakestiller endringer som man har gjort med hensikt.

Kopier:

Denne knappen foretar kopiering i henhold til det som er angitt over.

Avbryt:

Lukker bildet uten å foreta kopiering.

Generelt:

I normaltilfellet der man ønsker å ha standard oppsett av næringsoppgave, og man ikke ønsker å ha lenkinger som avviker fra standard lenking, vil man kunne trykke direkte på kopier-knappen uten endring av oppsettet i dette bildet.

Se også:

Kopiere kontolenkinger fra annen klient

Konsistenskontroll av kontoplanen

Hva er en standardkonto (STD-konto)?