Revisjonsområder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Revisjonsområder

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontiene kan lenkes til revisjonsområder, slik at revisorer kan sortere kontiene etter emne / kategori på samme måte som revisors dokumentasjon er bygget opp.

Programmet har for hver enkelt konto 2 forskjellige revisjonsområde-felter:

Revisjonsområde 1, som er et fast definert revisjonsområde i programmet

Revisjonsområde 2, som er revisjonsområder som brukeren selv kan tilpasse innholdet i.

Se også:

Om lenking av konti

Konsistenskontroll av kontoplanen

Kopiering av lenkinger fra annen klient

Eksport til Descartes

Revisjonsområde 1

Revisjonsområde 2

Filterfunksjoner i kontoplanen