Driftsmidler - skillekort detaljer driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Driftsmidler - skillekort detaljer driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Varige driftsmidler skillekort detaljer driftsmidler har følgende skjermbilde og funksjonalitet:

Dette bildet viser et sammendrag av driftsmiddelopplysninger og driftsmiddelverdier. Det er ikke mulig å redigere data direkte i dette bildet, men det er tilgjengelig funksjonsknapper som tillater alle endringer av driftsmiddelopplysningene:

Nytt driftsmiddel

Slett driftsmiddel sletter det aktive driftsmiddelet

Redigere aktivt driftsmiddel

Registrere avgang på aktivt driftsmiddel

Redigere kontoinformasjon på driftsmiddel

Konserninterne overføringer

Registrere overstyringer

Første, forrige, neste, siste brukes til å bla i driftsmiddeldatabasen

Sortering av driftsmidler etter enten kontonummer/driftsmiddelnummer, etter driftsmiddelnummer eller etter saldonummer / driftsmiddelnummer. Dette valget har også innvirkning på sorteringen i Driftsmiddelrapporten.

Registrer mal for posteringskontoer

Dette bildet viser sammendrag av driftsmiddelets anskaffelseskost, avskrivninger og bokført verdi. I enkelte tilfeller blir ikke tilbakeførte avskrivninger ved salg korrekt beregnet. I slike tilfeller må man bruke funksjonen for Registrere overstyringer til å regulere / overstyre årets avskrivninger og tilbakeførte avskrivninger ved salg.

Funksjonen for Registrere overstyringer må alltid brukes til regulering av årets avskrivninger og tilbakeførte avskrivninger, dersom et driftsmiddel anskaffet i inneværende år også selges i inneværende år.

Se også:

Regnskapsmessige avskrivninger - Oversikt

Skattemessige avskrivninger