Driftsmidler - skillekort driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Driftsmidler - skillekort driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skillekortet Driftsmidler i menyen Regnskapsmessige avskrivninger inneholder en liste over alle driftsmidler sortert på konto. Når skillekortet aktiviseres, vises kun kontiene, og ved å trykke på foran kontonummeret, vil alle driftsmidler for valgt konto bli vist. Driftsmidlene for kontoen vil tilsvarende bli skjult dersom du trykker på foran kontonummeret.

Ikonene Vis alle / Trekk sammen vil tilsvarende utvide visningen til å vise alle driftsmidler eller trekke sammen slik at kun kontonumrene vises.

Ved å dobbelklikke på et driftsmiddel, vil driftsmiddelet bli åpnet i bildet Detaljer driftsmidler.

Nytt driftsmiddel aktiviserer funksjonen med opprettelse av et nytt driftsmiddel.

Se også:

Regnskapsmessige avskrivninger - Oversikt

Skattemessige avskrivninger