Driftsmidler - skillekort Driftsmiddelrapport

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Driftsmidler - skillekort Driftsmiddelrapport

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Driftsmiddelrapporten har følgende utseende:

Funksjoner:

Første side, Forrige side, Neste side, Siste side brukes til å navigere mellom sidene i rapporten.

Sortering av driftsmidlene brukes for å endre sortering av driftsmidlene i rapporten. Endret sorteringsrekkefølge får også innvirkning på sorteringsrekkefølgen i skillekortet Detaljer driftsmiddel.

Det er mulig å sortere driftsmidler på følgende måter:

Driftsmiddelnummer

Konto / Driftsmiddelnummer

Saldogruppe / Driftsmiddelnummer

Ved å klikke på et driftsmiddel i rapporten med musepekeren, vil det framkomme detaljer om dette driftsmiddelet:

Se også:

Regnskapsmessige avskrivninger - Oversikt

Skattemessige avskrivninger