Nytt driftsmiddel - Redigere driftsmiddelopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Nytt driftsmiddel - Redigere driftsmiddelopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å opprette nytt driftsmiddel benyttes ikonet Nytt driftsmiddel.

For å redigere driftsmiddelinformasjon benyttes ikonet Redigere aktivt driftsmiddel.

Nytt driftsmiddel-bildet og Rediger driftsmiddel-bildet er identiske, med unntak av at Rediger driftsmiddel mangler kontonummer-feltet øverst. Ved senere redigering av driftsmiddelets kontoopplysninger, brukes ikonet Redigere kontoinformasjon på driftsmiddel.

Avhengig av valg som gjøres (skattemessig behandling eller dato for anskaffelse) vil ikke-aktuelle felt bli skjult, f.eks. ved registrrering av årets tilgang i 2019:

Kontonummer brukes til å registrere driftsmiddelets balansekonto. Ved å taste et ufullstendig kontonummer, vil søk etter konto aktiviseres.

Navn er driftsmiddelets beskrivende navn.

Dimensjon skrives inn her. Dimensjoner kan brukes i driftsmiddelrapport, og posteringer vil bli foretatt mot angitt dimensjon. Ved å trykke på søk-knappen til høyre for dimensjonsfeltet, kan du velge dimensjoner fra et valgbilde som lister opp de enkelte dimensjonene.

Etter at dimensjon er angitt, vil dimensjonen vises i dimensjonsfeltet på driftsmiddelet slik med dimensjon 1, dimensjon 2 osv, separert med punktum, her er dimensjon 1 (avdeling) lik 1 og dimensjon 2 (prosjekt) lik 1200, jfr bildet over, og vises slik i dimensjonsfeltet:

Anskaffelsestidspunkt (mm/åååå) angis med måned og år i angitt format. Avskrivning av årets anskaffelser foretas med 1/12 av hver påbegynt måned. Ved avvikende regnskapsår, må månedsnummeret justeres tilsvarende, slik at måned nr 1 er første måned i regnskapsåret.

Påkostning medfører at årets anskaffelser blir oppført i felt for påkostning (RF 1084 Saldoskjema post 104b) i saldoskjema og ikke i felt for anskaffelse (RF-1084 Saldoskjema post 104a).

Skattefritt tilskudd (på årets anskaffelse) registreres her. Tilskuddet reduserer ikke kostprisen som overføres til saldoskjema, men reduserer kostpris ved kalkulasjon av bokført verdi. Tilskudd på årets anskaffelse overføres til RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0810 Andre fradrag. Tilskuddet går til fradrag i beregningsgrunnlaget for årets avskrivninger (se nedenfor).

Skattepliktig tilskudd (på årets anskaffelse) registreres her. Tilskuddet går til fradrag i beregningsgrunnlaget for årets avskrivninger (se nedenfor). På driftsmidler med saldoavskrivning, blir tilskuddet ført opp i RF-1084 Saldoskjema post 104d.

 

Se også:

Driftsmidler - skillekort detaljer driftsmiddel