Redigere kontoinformasjon på driftsmiddel

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Redigere kontoinformasjon på driftsmiddel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Redigere kontoinformasjon på driftsmiddel.

Driftsmiddelet tilhører konto angir balansekontoen til driftsmiddelet. Av- og nedskrivninger og tap ved realisasjon blir kreditert denne kontoen. Reversering av nedskrivninger og vinning ved realisasjon blir debitert denne kontoen.

Avskrivningskonto i resultat brukes av programmet til å debitere årets avskrivninger.

Nedskrivningskonto brukes av programmet til å debitere årets nedskrivninger.

Konto for reversering av nedskrivning brukes av programmet til å kreditere reversering av tidligere foretatte nedskrivning.

Konto for tap ved realisasjon beregnes av programmet til programmet til å debetere tap ved realisasjon av driftsmidler.

Konto for vinning ved realisasjon brukes av programmet til å kreditere vinning ved realisasjon av driftsmidler.

Se også:

Driftsmidler - skillekort detaljer driftsmiddel

Mal for posteringskontoer på driftsmidler