Mal for posteringskontoer på driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Driftsmidler > Regnskapsmessige avskrivninger >

Mal for posteringskontoer på driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du har mulighet til å registrere en standard kontoinformasjon for driftsmidler. Denne kontoinformasjonen anvendes i tilfeller der programmet ikke klarer å finne standard kontoinformasjon ved opprettelse av et driftsmiddel ut fra driftsmiddelets kontotilhørighet.

Du kan fra registrering av standard kontoinformasjon også endre kontoinformasjon på alle driftsmidler på klienten.

Du velger funksjonsknappen Registrere mal for posteringskontoer for å aktivisere denne funksjonen.

Registreringsbildet ser slik ut:

Programmet vil automatisk angi standard posteringskonti for deg. Denne identifikasjonen foretas ved at programmet finner følgende konti ut fra kontienes standard kontoegenskaper:

Avskrivningskonto i resultat settes til laveste kontonummer for konti med standardkonto fra og med 6000 til og med 6049.

Konto for nedskrivning settes til laveste kontonummer med standardkonto 6050.

Konto for reversering av nedskrivning settes til laveste kontonummer med standardkonto 6059.

Konto for vinning ved realisasjon settes til laveste kontonummer med standardkonto 3800.

Konto for tap ved realisasjon settes til laveste kontonummer med standardkonto 7800.

Så snart programmet har funnet en konto med en slik egenskap, vil kontoen settes i funksjonen for mal for posteringer, og vil senere ikke bli endret automatisk.