Hvor finner du aksjonærregister i Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Hvor finner du aksjonærregister i Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registrering av data for aksjonærregisteret er naturlig nok plassert i aksjonærregister-funksjonen i programmet.

Denne finner du i menyen Firma > Aksjonærdatabase eller i navigatoren på skillekortet Oppgaver menypunkt Aksjonærdatabase.

Aksjonærdatabasefunksjonen har fått flere nye skillekort, og ser ut slik i den nye versjonen av programmet:

Aksjonærdatabasen har nå følgende dataregistre:

Aksjonærer

Aksjonærtransaksjoner

Aksjeklasser

Aksjeklassetransaksjoner

De enkelte skillekortene har følgende innhold og funksjoner:

Oversikt

En opplisting av aksjonærene.

Merk aksjonær eller dobbelklikk på aksjonær for å velge aksjonær.

Aksjonær

Informasjon om aksjonær

Informasjon om utbytte uten godtgjørelse

Informasjon om kildeskatt

Transaksjoner

Informasjon om hvert kjøp, salg og endring for den enkelte aksjonær

Informasjon om utbytte til hver aksjonær

Aksjeklasser

Informasjon om den enkelte aksjeklasse

Informasjon om ligningsverdi pr aksje

Aksjeklassetransaksjoner

Endringer i aksjekapital m.m.

Faste opplysninger

Informasjon om RISK-verdier fra 2006 og tidligere.

Lenke til Skatteetatens nettsider over RISK-opplysninger

Utbytte

Funksjon for masseregistrering av utbytte

Import

Import av aksjonærdatabase fra forhåndsutfylte aksjonærregisteroppgaver i Altinn.

Kontroll av aksjonærdatabasens verdier pr 1.1. mot de forhåndsutfylte aksjonærregisteroppgavene i Altinn.

Skjemaene RF-1086 Aksjonæroppgaven - aksjeklasse og RF-1086 Aksjonæroppgaven - aksjonær finner du i navigatoren på skillekortet Skjema.

Se også:

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner