Import av aksjonærdatabase fra forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Import av aksjonærdatabase fra forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I aksjonærdatabasen på skillekortet Import er det mulig å importere startpunkt pr 31.12. foregående år ved å hente forhåndsutfylte aksjonærregister-opplysninger fra Altinn. Startpunktet pr 01.01. i regnskapsåret vil bli hentet inn, og endringer i året må registreres.

Du står i en situasjon der du ikke har noe som helst i aksjonærdatabasen. Hva gjør du ?

Du går inn i aksjonærregister og til skillekortet Import. Her velger du "Hente data".

Innloggingsdialogen til Altinn kommer frem og du logger deg inn slik du pleier. Til slutt bekrefter du innhenting av aksjonærdata fra Altinn.

Ved å velge "Opprett alt på nytt fra Import" opprettes det aksjeklasse, aksjeklassetransaksjon, aksjonærer og transaksjoner på en enkelte aksjonær.

Dersom det finnes data i aksjonærregisteret fra før:

Da vil dette valget slette alle aksjeklasser og alle transaksjoner på aksjeklassen og aksjonæren.

Eksisterende aksjonærer blir beholdt

E-post adresser og annen informasjon som ikke finnes i Altinn blir beholdt.

Navn og adresseopplysninger blir korrigert.

Se også

Kontroll av aksjonæropplysninger mot forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn