Overføre aksjonæropplysninger fra en klient til en annen klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Overføre aksjonæropplysninger fra en klient til en annen klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ny funksjon fra og med versjon 26 for 2013.

Det er enkelt å overføre alle aksjonærer fra en klient til en annen klient. Her finner du fremgangsmåten:

Gå inn i aksjonærdatabasen, og velg eksport til fil:

Velg eksportformatet "CSV (semikolondelt)" og velg eksport til fil.

Lukk deretter klienten og åpne klienten der aksjonærene skal importeres til.

Gå inn i aksjonærdatabasen og velg skillekortet "Masseregistrering". Her gjøres valgene som vist i bildet nedenfor:

Ved å trykke på mappe-knappen som vist på bildet, henter du den filen som ble eksportert fra foregående klient, og trykker deretter på "Utfør handling" for å utføre importen. Programmet gjenkjenner sitt eget eksportformat, slik at dataene gjenkjennes.

Følgende opplysninger kan overføres fra en klient til den andre:

Fødselsnummer

Organisasjonsnummer

Utland ID

Navn

Adresse1

Adresse2

Postnr

Poststed

Land

Mobiltlf

E-post

Bankkonto