Import av aksjonærer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Import av aksjonærer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ny funksjon fra og med versjon 26 for 2013.

Import av aksjonæropplysninger til aksjonærdatabasen finnes i aksjonærdatabasen under menypunktet "Masseregistrering".

Denne funksjonen gir deg mulighet til å skape en importfil med de nødvendige strukturene slik at aksjonæropplysninger enkelt kan limes inn i filen ved hjelp av Excel regneark.

Funksjonen brukes slik:

 

1.Gå inn i menyen for aksjonærdatabase på skillekortet "Masseregistrering".

2.Velg "Import av aksjonærer".

3.Trykk på "Ny"-knappen ved siden av importfil-feltet.

4.Filen åpnes automatisk i Excel, der aksjonæropplysningene legges inn med data i riktige kolonner.

Etter at aksjonæropplysningene er lagt inn, lagres filen med samme navn, og er klar for import i aksjonærdatabasen ved å trykke på knappen "Utfør handling".