Kontroll av aksjonæropplysninger mot forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Kontroll av aksjonæropplysninger mot forhåndsutfylt RF-1086 Aksjonærregisteroppgave i Altinn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I aksjonærdatabasen på skillekortet Import er det mulig å kontrollere og oppdatere adresseopplysninger mot den forhåndsutfylte aksjonærregister-oppgaven i Altinn.

Her vil også antall aksjer og aksjekapitalopplysninger bli kontrollert mot Altinn-portalen. Nøkkelinformasjonen ved kontroll er aksjonærens fødselsnummer, organisasjonsnummer samt utenlandsk aksjonærs tildelte ID-nummer.

Du går inn i aksjonærregister og til skillekortet Import. Her velger du "Hente data".

Innloggingsdialogen til Altinn kommer frem og du logger deg inn slik du pleier. Til slutt bekrefter du innhenting av aksjonærdata fra Altinn.

Her velger du: KORRIGER VALGTE. Hvis det er avvik i antall aksjer og lignende vil dette vises som "Diff." i rød farge og må i tilfelle korrigeres manuelt.

Du kan også velge "Kontroller aksjonær info" og kun navn og adresser samt aksjonærers eksistens vil bli kontrollert.

I prinsippet skal det ikke være noen forskjell, det er jo greit å kontrollere om det er differanser i antall aksjer totalt og pr aksjonær.

Se etter rød tekst som er mer "alvorlige" mangler.