Oversikt over aksjonærer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Oversikt over aksjonærer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oversikt over aksjonærdatabasefunksjoner finner du under Innledning til aksjonærregisteret.

Aksjonæroversikten i aksjonærdatabasen er på skillekortet Oversikt :

 

Funksjon

Forklaring

Ny aksjonær

Oppretter en ny aksjonær. Informasjon om aksjonæren må deretter registreres. For å registrere eierskap av aksjer, må det gjøres registreringer på skillekortet Transaksjoner.

Det er også mulig å registrere personer i aksjonærdatabasen som ikke eier aksjer.

Slett aksjonær

Funksjonsknapp for å slette en enkeltaksjonær.

Dobbelklikk på aksjonær

Åpner redigering av aksjonær på skillekortet Aksjonær.

Merk aksjonær og bytte skillekort

Velger aksjonæren, slik at du kan gå direkte til transaksjonsregistrering på aksjonæren.

Renummerering

Renummerering av aksjenummerintervaller for alle aksjene for alle aksjonærer. Funksjonen anvendes med tilleggsmodulen Aksjebok.

Søk etter aksje

Søker etter aksje ut fra aksjens nummer.

Aksjebok

Funksjonsknapp for å ta frem aksjebokrapporter. Funksjonen anvendes med tilleggsmodulen Aksjebok.