Registrering av enkeltaksjonærer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Registrering av enkeltaksjonærer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Oversikt over aksjonærdatabasefunksjoner finner du under Innledning til aksjonærregisteret.

       Skjermbilde med generelle opplysninger om aksjonæren

       Skjermbilde med alle opplysninger om aksjonæren

       Beskrivelse av funksjoner på verktøylinjen

 

       Beskrivelse av felt på aksjonæren