Registrering av transaksjoner ved endringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Registrering av transaksjoner ved endringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Alle endringer i eie av aksjer skjer ved å registrere hendelser på aksjonærene.

Endringer i aksjeeie skjer på tre ulike måter:

Endringer i selskapets aksjekapital eller sammensetning av aksjekapitalen.

Handel mellom aksjonærene.

Betalingsstrøm mellom selskapet og aksjonæren som ikke påvirker aksjekapitalen eller sammensetningen av denne, for eksempel utbyttebetaling til aksjonærene.

Endringer i selskapets aksjekapital eller sammensetning av aksjekapitalen.

Ved endringer i aksjekapitalen eller sammensetning av aksjekapitalen må det registreres følgende parallelle transaksjoner:

En aksjeklassetransaksjon.

En hendelser på de involverte aksjonærer.

Dato og klokkeslett for transaksjoner

Ved registrering av hendelser på kapitalendringer (aksjeklassetransaksjoner) og de parallelle transaksjonene på aksjonærene er det viktig at det anvendes samme dato og klokkeslett for alle parallelle transaksjoner for samme hendelser.

Dersom det kun skjer en hendelse på en dag, er det ikke nødvendig å angi klokkeslett (klokkeslett angitt med 00:00 regnes som at klokkeslett ikke er angitt).

Dersom det skjer flere hendelser samme dag på samme aksjeklasse, må de enkelte hendelsene adskilles med klokkeslett, slik at klokkeslettet angir rekkefølgen på hendelsene. Ved en generalforsamling kl. 12:00 vil man typisk angi klokkeslett 12:00 på første hendelse og f.eks. 12:01 på neste hendelse osv.

Følgende hendelser må også klart angis med klokkeslett:

Salg av aksjer samme dag som det er utbytteutdeling for å angi om utbytteutdelingen kommer før eller etter de enkelte overdragelsene.

Flere aksjeoverdragelser på samme aksjonær samme dag.

       Mer detaljer om anvendelse av dato og klokkeslett på transaksjoner

Se også:

Aksjonær-transaksjoner

Aksjeklasse-transaksjoner