Firmaopplysninger-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Firmaopplysninger >

Firmaopplysninger-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Firmaopplysninger inneholder generelle opplysninger om klienten som anvendes i hele programmet, i tillegg til at det er oppsett av klienten som styrer programmets funksjonalitet.

       Funksjoner ved opprettelse av klient

 

Nedenfor er det gitt omtale av felter og funksjoner som anvendes til styring av programmet.

Felt / funksjon

Forklaring

Klientnummer

Klientnummeret må være unikt for denne klienten. Se også Endring av klientnumre i Visma Finale-programmene

Selskapstype

Her velges selskapstype ved opprettelse av selskap. Opplysningen kan senere ikke endres. Følgende valg er tilgjengelig:

Aksjeselskap / samvirkelag: Velges for alle selskapstype som anvender RF-1028 Selvangivelse 2 for selskaper

Personlig selskap / ANS: Dette valget gjelder for personlige næringsdrivende og for deltakerlignede selskaper (ANS/DA/KS), boligselskaper og boligsameie.

Beskattes som

       Tilgjengelige valg her avhenger av selskapstype

Antall siffer i kontoplanen

Her registreres antall siffer i kontoplanen i Visma Finale-programmet. Kontoplanen kan ha numre som har flere siffer enn kontonummeret i regnskapet. Se under neste punkt, antall siffer i regnskapet om dette. Endring av kontonummerlengde kan senere utføres i en egen konverteringsfunksjon (Firma > Konverter kontoplan)

Antall siffer i regnskapet

Antall siffer i regnskapsprogrammets kontoplan registreres her. Dersom dette avviker fra antall siffer i kontoplanen i Visma Finale, vil Visma Finale-programmet ha følgende funksjonalitet for innlesing av kontoplan / saldotall fra regnskapssystemer som avhjelper for dette:

1.Legge til ekstra sifre (nuller) til slutt i kontonummeret dersom kontonummeret i Visma Finale er lengre enn kontonummeret i regnskapet

2.Fjerne sifre til slutt i kontonummeret dersom kontonummeret i regnskapet er lengre enn kontoplanen i Visma Finale-programmet.

3.Dersom funksjonaliteten i pkt 2 medfører at en eller flere konti blir lest inn til samme kontonummer, f.eks. ved at konto 83400 og 83401 blir begge lest inn til konto 8340 i Visma Finale-programmet, kan funksjonaliteten for konvertering av kontonumre ved innlesing brukes til å styre det ene av de to kontonumrene til et annet kontonummer.

Handelsvirksomhet

Her krysses det av for om selskapet er en handelsvirksomhet. Dersom det foretas avkrysning her, vil bruttofortjenesteopplysninger i næringsoppgaven (RF-1167 Næringsoppgave 2 eller RF-1175 Næringsoppgave 1) bli fylt ut.

Type næring

Næring-feltet har betydning for beregningsenheter i personlig virksomhet og deltakerlignede selskaper.

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper styrer programfunksjonaliteten.

       Om de tilgjengelige regnskapsprinsippene

 

Startmåned

Kun tilgjengelig i Visma Finale Konsolidering, i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering vises feltet på skillekort Andre opplysninger. Se forklaring til feltet under Andre opplysninger.

Stiftelsesdato

Kun tilgjengelig i Visma Finale Konsolidering, i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering vises feltet på skillekort Andre opplysninger. Se forklaring til feltet under Andre opplysninger.

Se også:

Oversikt over firmaopplysninger