Kontaktinformasjon-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Firmaopplysninger >

Kontaktinformasjon-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her finner du forklaring til felter og funksjoner av betydning for programfunksjonaliteten.

Felt / funksjon

Forklaring

Opplysninger om daglig leder

Ikke påkrevet å oppgi for programfunksjonaliteten.

Henvendelse rettes til

Anvendes i ulike ligningsoppgaver for henvendelsesinformasjon.

Regnskapsfører

Dersom det er angitt regnskapsførernummer i byråopplysninger, kan knappen Hent Byråopplysninger anvendes.

 

Feltene fylles ut i en rekke ligningsoppgaver.

Revisor

Dersom det er angitt revisornummer i byråopplysninger, kan knappen Hent Byråopplysninger anvendes.

 

Feltene fylles ut i næringsoppgave.

 

Se også:

Oversikt over firmaopplysninger