Andre opplysninger-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Firmaopplysninger >

Andre opplysninger-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her finner du forklaring til felter og funksjoner av betydning for programfunksjonaliteten.

Felt / funksjon

Forklaring

Antall årsverk

Denne opplysningen oppføres bl.a. på næringsoppgaven 1 og 2.

Antall aksjer 01.01. og 31.12.

Feltene er kalkulert på basis av aksjonæropplysninger.

Skattesats 01.01.

Alminnelig skattesats i fjor til bruk i skatteberegningens utsatt skatt-funksjon.

Skattesats i året

Alminnelig skattesats i år. Se også Endring av skattesats.

Skattesats 31.12.

Alminnelig skattesats i kommende år, anvendes til beregning av verdi av utsatt skattefordel og utsatt skatt.

Skattesats formue

Dersom selskapet er et samvirkelag eller et annet selskap med formueskatt, oppgis formueskattesatsen her.

Dersom skattesats for formue avviker fra 0 % vil RF-1028 Selvangivelse for AS mv ikke fylle ut informasjon om fastsettelse av aksjeverdi.

Skjermingsrente før skatt og Skjermingsrente etter skatt

Dersom skjermingsrenten for det aktuelle inntektsåret ikke er tilgjengelig i den programversjonen som anvendes, vil alltid skjermingsrenten kunne registreres her. Skjermingsrente før skatt har kun aktualitet for personlige foretak, mens skjermingsrente etter skatt har betydning for aksjonærer i aksjeselskaper og for deltakere i deltakerlignede selskaper.

Dersom en klient blir overført til nytt regnskapsår, slik at programversjonen sitt regnskapsår er lavere enn klientens regnskapsår, innebærer dette at skjermingsrenten lar seg registrere i menyen.

Stiftelsesdato

Her oppgis stiftelsesdato eller en senere dato da selskapet startet virksomheten. Tallet kan benyttes i analyserapporter for å beregne antall dager i det regnskapsåret selskapets virksomhet startet. Denne datoen skal ikke endres årlig, men opprinnelig dato skal stå her.

Stiftelsesdato anvendes også av funksjon for skattemeddige tap på fordringer for beregning av sjablon-avsetning for nystiftede selskaper.

Første måned i regnskapsåret

Her oppgis første måned i regnskapsåret, og benyttes av offentlig regnskap i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering til å beregne måneden i overskriften i årsregnskapet. Feltet har også betydning for regnskapsår-informasjon i næringsoppgavene.

Utskriftsdato for skjema

Den dato som angis her, benyttes til datofeltene i ligningsoppgavene. Feltet har ingen betydning ved innsendelse av ligningsoppgaver via Altinn.

Stedbundet beskatning:

Kryss av her dersom selskapet er underlagt stedbundet beskatning. Trykk på knappen Flere kommuner dersom selskapet er skattepliktig til flere kommuner. Feltet har betydning for deltakerlignede selskaper (Utfylling av selskapsoppgave og deltakeroppgave med kommunefordeling samt for personlige selskaper (oppdeling av inntekt mellom kommuner ved overføring til Visma Finale Skatt).

Skal næringsoppgave 1 brukes

Kryss av her dersom RF-1175 Næringsoppgave 1 skal anvendes. Ved anvendelse av næringsoppgave 1: Les mer her.

Skal næringsoppgave 5 brukes

Kryss av her dersom RF-1368 Næringsoppgave 5 skal anvendes.

Skjev egenkapital

Kryss av her dersom det er skjev egenkapital i et ANS eller KS. Feltet har betydning for eierregisterets funksjoner for prosentandeler og for utfylling av RF-1215 Selskapsoppgave ANS.

 

Se også:

Oversikt over firmaopplysninger

Valg av RF-1175 Næringsoppgave 1