Endring av skattesats

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Firmaopplysninger >

Endring av skattesats

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmaopplysninger skillekort Andre opplysninger har følgende felt for skattesats:

 

Felt / funksjon

Forklaring

Skattesats 01.01.

Alminnelig skattesats i fjor til bruk i skatteberegningens utsatt skatt-funksjon.

Skattesats i året

Alminnelig skattesats i år.

Skattesats 31.12.

Alminnelig skattesats i kommende år, anvendes til beregning av verdi av utsatt skattefordel.

 

Når skattesatser endres fra et år til neste, endres skattesatser også i bildet her.

Skattesats 31.12. er skattesatsen i etterfølgende inntektsår ved beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel.

I 2013 vedtas en endret skattesats fra 28 % til 27 % med virkning fra 2014. Vedtaket vil skje i forbindelse med vedtak av statsbudsjettet i desember, slik at alle avvikende regnskapsår som avsluttes før desember 2013 har 28 % skatt også ved regnskapsføring av utsatt skatt i 2013-regnskapet, mens selskaper der kalenderår er regnskapsår vil anvende 27 % som skattesats ved beregning av verdien av utsatt skatt og utsatt skattefordel pr. 31.12.2013.

En slik endring gir dermed følgende virkning for regnskapet og følgende skattesatser i Visma Finale Årsoppgjør:

 

Regnskapsår er kalenderår

Avvikende regnskapsår

Regnskapsår

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Skattesats pr. 01.01.

28 %

27 %

27 %

28 %

28 %

27 %

Skattesats i regnskapsåret

28 %

27 %

27 %

28 %

27 %

27 %

Skattesats 31.12.

27 %

27 %

27 %

28 %

27 %

27 %