Masseregistrering av utbytte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Masseregistrering av utbytte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På utbytteskillekortet har du funksjon for masseregistrering av utbytte.

Her velger du aksjeklasse som utbytte skal gå til.

Deretter registrerer du dato for "Hent aksjonærer på angitt dato" for å markere på hvilken dato antall aksjer pr aksjonær pr aksjeklasse skal hentes.

Tidspunkt (klokkeslett) for utbytteutbetaling kan registreres, men er valgfritt. Normalt registreres ikke tidspunkt.

Samlet utbytte for aksjeklassen registreres også.

Når dette er registrert, trykker du på knappen Hent aksjonæropplysninger. Da vil aksjonæropplysninger bli hentet inn og du får se antall aksjer og samlet utbytte pr aksjonær. Det er ikke mulig å endre noe her.

Når utbyttet er kontrollert og godkjent, trykker du på knappen Lagre utbyttetransaksjoner.

Programmet vil automatisk opprette en aksjeklassetransaksjon for innberetning i post 8 og en utbyttetransaksjon pr aksjonær for innberetning i post 21.

Dersom aksjonæren har kildeskatt, registreres kildeskatt-prosenten på aksjonær-opplysningene.

Utbyttefordeling medtar ikke egne aksjer i fordelingen, egne aksjer detekteres ved at aksjonæren har samme org.nummer som selskapet har i firmaopplysningene.

Redigere transaksjoner før endelig lagring av transaksjonene

Det er mulig å foreta skjevdeling av utbytte ved å krysse av for "Rediger transaksjoner" etter at man har hentet aksjonæropplysninger. Deretter registreres beløp og antall aksjer om nødvendig i tabellen nederst.

Det er tilsvarende mulighet til å angi utbytte type:

Utbytte

Motregning mot aksjonærlån

Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital

Tilbakebetaling av tildigere innbetalt overkurs.

Det er mulig å registrere flere linjer for hver aksjonær. Bruk ny linje-knappen i tasbellen til dette. Dermed kan utbytte pr aksjonær splittes i flere typer utbytte, noe som kan være aktuelt i mange ulike situasjoner.

Se også

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner