Registrering av utbytte manuelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Registrering av utbytte manuelt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom utbytte skal registreres med forskjellige beløp pr aksje til de forskjellige aksjonærene, kan dette gjøres i utfyttefunksjonen (nytt fra versjon 29 for 2016).

Her kan man enekelt overstyre både utbyttebeløp og type utbytte (f.eks. dersom utbytte motregnes mot et lån beskattet etter de nye reglene for beskatning av lån til aksojnærer etablert eller økt etter 6. oktober 2015.

Se også

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner