Ekstraordinært utbytte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Ekstraordinært utbytte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ekstraordinært utbytte registreres som annet utbytte ved hjelp av registreringsfunksjonene for utbytte.

Se også:

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner