Faste opplysninger i aksjonærdatabase

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret >

Faste opplysninger i aksjonærdatabase

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oversikt over aksjonærdatabasefunksjoner finner du under Innledning til aksjonærregisteret.

Skillekortet Faste opplysninger i Aksjonærdatabasen har følgende innhold:

En lenke til RISK-verdier for selskapet som tar frem bildet med RISK-verdier på Skatteetatens nettsider.

En oversikt over RISK-verdier slik disse er registrert i programmet eller slik disse ble beregnet av programmet i tidligere inntektsår.

Programmet anvender ikke disse opplysningene i programmets funksjoner.